FBT MODUS 15A a MODUS SUB A 2017-08-18T20:58:43+00:00

Project Description

FBT MODUS 15A a MODUS SUB A. Jednoduché a účelné aj na ozvučenie hovoreného slova na veľkú vzdialenosť akým ihrisko na konské pólo bezpochyby je.