Project Description

Tomu hovoríme elegantný zážitok pre oči a uši zároveň. PA systém FBT VERTUS CLA 208A/604A na basovom reproboxe QUBE QSA 118SA, doplnený monitormi MITUS 210MA a mixážny pult YAMAHA CL3 a RIO BOX 3224D. Samozrejme mikrofony AUDIX, kábeláž SOMMER CABLE A stojany K&M. Doslova plná poľná pre zvukára :-).