Veľkoobchod

Pre predajcov, inštalačné firmy a rentalové spoločnosti v oblasti
hudobných nástrojov, zvukovej, osvetľovacej a pódiovej techniky ponúkame
veľkoobchodnú spoluprácu.
Po registrácii obchodného partnera pošleme na požiadanie aktuálne cenníky
na značky, ktoré máme v distribúcii: